Kategoriarkiv: Nyhed

Her skal nyheder placeres.

Opsamlingsworkshop

Kære Toftlund

Tak for det store engagement til alle fire workshops.

Her finder i opsamlingen på workshopforløbet.

Husk, at der er opsamlingsworkshop

tirsdag 21. maj, kl. 19-21, i Musik- og Teaterhuset.

Nogle af grupperne har valgt at arbejde videre frem mod opsamlingsworkshoppen – vi vil meget gerne modtage jeres input og drøftelser senest torsdag 16. maj, så det kan indarbejdes i opsamlingen.

Tirsdag 21. maj er det planen, at vi præsenterer de samlede input fra workshopsne samt forslag til, hvordan vi i sensommeren 2019 kan arbejde med udvalgte byrums- og bylivseksperimenter.

Venlig hilsen

Tønder kommune

og Jes Vagnby Arkitekter

 

UDVIKLINGSPLAN TOFTLUND: DATOER FOR WORKSHOPS

UDVIKLINGSPLAN TOFTLUND: DATOER FOR WORKSHOPS

Det var forrygende at se så stor en deltagelse og engagement til bymødet 22. januar. Og dejligt med så mange interesse-tilkendegivelser for at deltage i forårets workshopforløb.

Vi har nu fået fastlagt dato, tidspunkt og sted for afholdelse af de fire omtalte workshops.

Af hensyn til planlægningen er det vigtigt for os at vide præcist hvor mange deltagere, der kommer til hver workshop, derfor skal vi gerne bede dig om at tilmelde dig en ekstra gang.

Det kan du gøre ved at sende en mail til Hanne Sørensen fra Tønder Kommune på hs2@toender.dk,hvor du skriver, hvilken eller hvilke workshops, du gerne vil tilmelde dig.

Du kan læse mere om de enkelte workshops her link til dokument . Der er fortaget små ændringer i workshopindholdet, så det kan give god mening at læse materialet igennem.

Vi glæder os til at se jer.

DATO OG TIDSPUNKTER FOR WORKSHOPS

Udover kaffe/the/vand vil der til de fire første workshops blive serveret en lettere anretning til deltagerne kl. ca. 19.30.

Miljømæssig og social bæredygtighed:  Tidspunkt: Tirsdag 2. april, kl. 18.00-21.30

Sted: Toftlund Hallerne (mødelokalet 2. sal)

Erhvervs- og handelsmiljø:                       Tidspunkt: Onsdag 3. april, kl. 18.00-21.30

Sted: Toftlund Hallerne (mødelokalet 2. sal)

Byens funktioner, aktiviteter og liv:     Tidspunkt: Mandag 8. april, kl. 18.00-21.30

Sted: Musik- og teaterhuset

Byens ankomster, forbindelser               Tidspunkt: Tirsdag 9. april, kl. 18.00-21.30 og bevægelse:

Sted: Æ Træfpunkt (Jyllandsgade 14)

 

Opsamlingsworkshop:                                             Tidspunkt: Tirsdag 21. maj, kl. 19.00-21.00

(for alle fire workshops)                                           Sted: Musik- og teaterhuset

 

Udvikling Toftlund

Kære Toftlund

Tak for i går.  Tak for det store fremmøde. Tak for engagementet og den store interesse for workshopforløbet.

I kan hente præsentationen fra i går her .

Vi glæder og til det videre forløb sammen med jer.

Venlig hilsen

Tønder Kommune og Jes Vagnby Arkitekter 

Udviklingsplan Toftlund

UDVIKLINGSPLAN TOFTLUND
Tønder Kommune har igangsat en proces med udarbejdelsen af en Udviklingsplan for Toftlund, der forventes færdig med udgangen af 2019. Udviklingsplanen er en strategisk plan, der skal danne grundlag for en langsigtet positiv udvikling, der peger 10-15 år frem i tiden, og som udmønter sig i konkrete udviklingsprojekter. Udviklingsplanen skal sikre samt skabe en fælles, forpligtende vision for udviklingen af Toftlund – en plan, der er med til at skabe en endnu bedre by at leve, opleve og bosætte sig i. Udviklingsplanen, har ikke kun fokus på en fysisk omdannelse, det er en helhedsorienteret tilgang til byudvikling, hvor sociale, sundhedsmæssige, kulturelle indsatser m.m. spiller en lige så stor rolle. Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har allerede afsat 17,5 millioner kr. til at realisere dele af udviklingsplanen for Toftlund.

Samarbejde mellem lokalområde og kommune

Udviklingsplanen skal forankres i Toftlund. Derfor er dialog med byens borgere og interessenter en vigtig del af processen frem mod en færdig udviklingsplan. Der vil gennem hele processen være rig mulighed for at deltage i arbejdet. Derudover forankres arbejdet med planen bredt i Tønder Kommune, der efter planens udarbejdelse bruger den som styringsredskab.

Projektfaserne

Herunder er skitseret de overordnede faser for arbejdet med Udviklingsplanen for Toftlund. Der vil løbende blive kommunikeret om de enkelte aktiviteter primært via Toftlund Borgerråds hjemmeside http://toftlundborgerraad.dk.

  • Bymøde no. 1 Mandag 23. april 2018 Introduktion til udviklingsplanen for Toftlund
  • Research og analyse Marts-september 2018 Indsamling af viden, der giver et fundament for at udarbejde grundstrukturen for udviklingsplanen. Det handler om, at få et indgående kendskab til Toftlund, så man kan være med til at løfte og styrke de stedsspecifikke udviklingsmuligheder.
  • Interview og dialog August-oktober 2018 Interview af borgere og lokale aktører i Toftlund. Derudover vil der ultimo august blive igangsat en række dialogaktiviteter i byens rum, hvor der inviteres til brainstorm omkring specifikke temaer.
  • Bymøde 2 November 2018 Status på arbejdet med udviklingsplanen og præsentation af det videre forløb i 2019
  • Workshop og midlertidige projekter Februar – juli 2019 Workshopforløbet bliver tilrettelagt ud fra den viden, der er indsamlet i 2018, hvilket er med til at målrette forløbet og sikre, at man kommer langt med idéudviklingen. Der vil også blive arbejdet med at lave nogle midlertidige projekter, der skal teste udvalgte projektideer.
  • Færdiggørelse af første udkast til udviklingsplan August-oktober 2019 I den sidste fase af forløbet skal der samles op og indsamles erfaringer fra hele forløbet. Det er en afgørende fase, hvor der vil være stor fokus på den økonomiske og tidsmæssige del af udviklingsplanen.
  • Bymøde November 2019 Præsentation af første udkast til færdig udviklingsplan med efterfølgende kommenteringsfase.

Tidsplan: