Formandens beretning

Formandens beretning d. 14 marts 2017.

Det er altid med en vis spænding at man skal lave beretning for en forening, levede året op til det man havde forventet, nåede man det havde en intention om. Det er jo heldigvis ikke noget som jeg selv skal bedømme, men det håber jeg selvfølgelig at alle medlemmerne har en mening om.

For et par år havde vi i bestyrelsen en mening om at der mindst skal være 150 medlemmer for at repræsentere området Toftlund. Det har vi ikke nået på nuværende tidspunkt, ja faktisk er vi lidt færre en vi var i 2015, jeg mener at vi nåde ca. 80 medlemmer, det må vi så forsøge at leve med på nuværende tidspunkt.

Et gennemgående tema i 2016 har været opstart på ”Foreningssamarbejde – Udvikling i Toftlund” der har været afholdt 6 møder i året løb, med ganske pæn opbakning fra de deltagende foreninger. I efteråret blev kommunens forenings konsulent Ronni Rex back tilknyttet for et få beskrevet hvad vi kan og vil bruge et samarbejde til, en rimelig vanskelig proces, som i mine øjne er meget akademisk, men jeg tror alligevel at det er godt at få det gennem diskuteret, og jeg håber at det på et tidspunkt vil føre til at alle foreninger og borger i Toftlund har en samlet holdning til hvordan udviklingen kan og skal være for Toftlund.

I maj måned holdt vi et Borgermøde på Musik og Teaterskolen, der var ikke det vi kan kalde fuldt hus, men alligevel med et akseltabel antal deltager. Det var meningen at vi skulle høre hvad borgernes ønske var til udviklingen i Toftlund, der var en ganske god diskussion, men uden de helt store planer og ønsker, der var opbakning til at forsøge med projektet om Foreningssamarbejde – Udvikling i Toftlund som en god start.

I Februar måned blev det nye Sundheds hus indviet, og Boger rådet kunne glæde sig over at der var blevet opsat en udvendig hjertestarter, som vi har arbejdet hårdt for. Vi forsøgte også at få tilslutning til at kommunen og de lokale politiker skulle arbejde for at vi kunne få en tandlæge til at etablere klinik i huset, eventuelt kun som eftersyns klinik, uden at det gav et resultat.

I Juni måned var vi inviteret til møde med teknisk udvalg, da man gerne så at en del af de grønne områder i byen blev overtaget af borgerne eller foreninger, med hensyn til pasning og vedligehold, de hidtidige omkostning for kommunen ville følge med over til de interesserede partner, dog med fradrag af 50 %, Borger Rådet vurderede at der ingen interesse var for en sådan ordning.

I løbet af året har vi også haft en del henvendelser fra Tønder Kommune, som vi har bearbejdet og taget stilling til, det drejer sig primært om ændring af lokalplaner, ny kommuneplan, nytteindsats (landsbypedel), henvendelse om overflade bassiner (skole søen) og lign.

I august måned havde vi et møde med lokalt valgte politiker for at drøfte de muligheder der er for Toftlund. På mødet blev der diskuteret Skovlegeplads, Tandlæge, Friluftsbad, Biograf og tilskud til THH, et udmærket møde hvor alt blev diskuteret, men intet kan besluttes. Men politikerne udtrykte dog vilje til at tage Borger Rådets ønsker med til kommunalbestyrelsen, og ville da gerne komme igen til næste år.

I september måned kom der en henvendelse fra en borgergruppe som arbejde med forskønnelse og ændring af området omkring kælkebakken, det syntes vi var et godt initiativ og projektet blev fremsend til behandling i kommunen. Efter et par opringninger og møde med forvaltning og politiker er man godt i gang med at gøre området tilgængelig for beboerne i området.

I oktober måned kom der en henvendelse fra en gruppe borger som havde et ønske om seniorboliger i Toftlund, projektet skulle være bynært, allerhelst lige midt i centrum, hvor dette så end er. Borger Råder sendte et brev til Kommunal bestyrelsen med ønsket, samt et ønske om byfornyelse og områdefornyelse i Østergade – Vestergade, da vi mener at disse gader trænger til en ansigts løftning, de jo er adgangsveje ind til byen. Efter et par møder og rykker om henvendelsen, blev der holdt et møde i januar med forvaltningen og de lokale politiker, hvor man bad om et lidt mere konkret projekt og beskrivelser, som man så ville tage stilling til, så med lidt tryk og pres på de lokale politiker tror jeg det vil blive til noget med omkring 30 boligenheder.

Også i år har vi fået opsat blomsterkummer i byen i samarbejde med kommunen, vi har også i år, et samarbejde med Skolecenter Toftlund, hvor der i vinterhalvåret undervises i håndarbejde. Vi har også afholdt konkurrence om årets butik, i år blev det Butik Amalie som løb med æren, så tillykke til dem med det. Vi må så se om interessen vil være til stede om fortsættelse, da interessen er dalende fra de deltagende butikker, projektet skal hvile i sig selv uden omkostninger for os.

I den største del af årets har vi også haft uddeling af ”Velkomstpakke” til nye tilflytter i området for den gamle Nørre-Rangstrup Kommune. Det er dejligt at se de mange annoncører der har bakket op omkring pakken, og det er også vores indtryk at de nye borgere har taget godt imod pakken. Som I måske har set og læst i Midt Syd bliver der ikke uddelt pakker i 2017, da aftalen med kommunen om hvordan de nye borger kan få mulighed for at bestille pakken er blevet ændret så meget at gruppen som har arbejdet med den ikke mener at de nye borgere ville finde frem til pakken. I løbet af det nye år vil vi tage emnet op igen for at overveje situationen. Andreas Bent og Henning fra Agerskov har besluttet at de ikke mere vil deltag i arbejdet med ”Velkomstpakken” der er fundet 3 nye medlemmer til eventuelt at tage over. Borger Rådet takket Andreas og Bent med det store arbejde.

Igennem årene har ”Velkomstpakken” lavet et lille overskud som skal deles mellem Arrild, Branderup, Agerskov og Toftlund i forhold til annoncører og tilflytter, Borger Rådet har efter ansøgning besluttet at tildele Teaterbanden ved Musik og Teaterhøjskolen 5.000 kr. til forskønnelse af området foran skolen, nærmere betegnet ind mod Fabricius’ ejendom.

Til slut vil jeg gerne takke de øvrige medlemmer af bestyrelsen incl. suppleanterne, uden jeres virke og altid aktive deltagelse vil det ikke være muligt at drive Toftlund Borger Råd til gavn for Toftlund by og egn.

Svend F. Sørensen

Formand for Toftlund Borger råd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *